Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Prawo pracy

Zapewniamy naszym Klientom zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy tj.:

  • dotyczących mobbingu
  • o wynagrodzenie oraz innych zaległych należności związanych ze stosunkiem pracy
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnie z prawem
  • dotyczących odpowiedzialności pracownika za szkodzę wyrządzoną pracodawcy