Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się problematyką wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynień za doznane krzywdy, rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz rent z tytułu utraconych dochodów. Oceniamy zasadność żądań i prowadzimy sprawy z zakresu:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • błędów w sztuce lekarskiej i naruszenia praw pacjenta
  • odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • dobrowolnych umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego