Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Negocjacje

Działając w imieniu naszych Klientów bierzemy udział w negocjacjach przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów oraz ugód sądowych i pozasądowych, pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, doradzamy w sprawach polubownego rozwiązywania sporów, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądem polubownym oraz mediatorem.