Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Aktualności

Zadośćuczynienie za upadek na nierównym chodniku

Zadośćuczynienie za upadek na nierównym chodniku

Na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych, zabezpieczających i przywracających w razie potrzeby prawidłowy stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Najważniejszym zadaniem zarządcy drogi jest utrzymanie jej w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek, pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z nieprawidłowym utrzymaniem drogi czy chodnika.

Jeżeli uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku upadku na nierównym chodniku, to poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie pieniężne na doznaną krzywdę oraz zwrot poniesionych w związku ze zdarzeniem kosztów.

O czym warto pamiętać, aby móc skutecznie dochodzić swoich praw?

Przede wszystkim należy zgromadzić potrzebny materiał dowodowy, o którym należałoby pomyśleć najlepiej już zaraz po powstaniu szkody. Mowa tu o zdjęciach z miejsca powstania szkody, które powinny pozwalać na jednoznaczną identyfikację lokalizacji. Ważne, aby sfotografować stan istniejący w chwili wypadku. Nie zapomnijmy także o zanotowaniu danych ewentualnych świadków zdarzenia. Istotnym i kluczowym dowodem byłaby notatka z interwencji policyjnej. Ponadto, przydatna będzie dokumentacja medyczna oraz rachunki za zakupione leki, wizyty u lekarzy lub rehabilitantów. Warto je zatem gromadzić, aby potem uzyskać należne świadczenia.

Poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, jak i od jego ubezpieczyciela OC, o ile taka umowa ubezpieczenia została zawarta.