Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Aktualności

Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej czy to w formie indywidualnej działalności, czy w formie spółki prawa handlowego albo spółki cywilnej, wymaga dopełnienia wielu formalności, a przy tym znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Wybór formy prowadzenia działalności Znajomość regulacji prawnych jest niezbędna już na samym wstępie, aby w sposób świadomy dokonać wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy prowadzenia działalności. […]

Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

W ramach swobody prowadzenia działalności gospodarczej każdy człowiek ma prawo do prowadzenia własnego biznesu. Musi się to jednak odbywać w sposób rzetelny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, do których znajomości zobowiązany jest każdy przedsiębiorca. Jak bowiem powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Jedną z instytucji dyscyplinujących przedsiębiorców jest właśnie orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również […]

Czytaj dalej

Zachowek

Zachowek

Zachowek jest dość złożoną instytucją prawa spadkowego, która chroni najbliższych członków rodziny spadkodawcy przez całkowicie dowolnym i swobodnym rozporządzeniem przez spadkodawcę swoim majątkiem. Dotyczy głównie dziedziczenia testamentowego, choć nie tylko – wchodzi w grę także przy dziedziczeniu ustawowym, gdy spadkodawca przed śmiercią rozporządził swoim majątkiem w drodze darowizn, skutkiem czego w masie spadkowej pozostało niewiele […]

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Ze współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Wyróżniamy współwłasność w częściach ułamkowych oraz współwłasność łączną. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uprawnienie to zostało wyłączone przez czynność prawną na określony czas. Sposoby zniesienia współwłasności: podział fizyczny rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze […]

Czytaj dalej

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Jak pokazuje nasza praktyka prawnicza oraz obserwacja rynku, umowa najmu lokalu należy do grupy bardzo często zawieranych umów cywilnoprawnych. Zanim jednak właściciel zdecyduje się wynająć lokal najemcy warto zapoznać się ze specyfiką tejże umowy oraz zagadnieniem samego najmu, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy na wypadek mogących wystąpić w przyszłości problemów. Należy bowiem pamiętać o […]

Czytaj dalej

Bon turystyczny

Bon turystyczny

Bon Turystyczny wprowadzony ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym stanowi wsparcie dla polskich rodzin w finansowaniu urlopu.  Uprawnieni do świadczenia:1) osoba mająca w dniu 18 lipca 2020 r. przyznane prawo do:a) świadczenia wychowawczego – tj. 500+;b) dodatku wychowawczego – przysługuje na dzieci umieszczone w:– rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,– placówce opiekuńczo-wychowawczej, […]

Czytaj dalej

Błędy medyczne – błędy w leczeniu, ale i w rozpoznaniu

Błędy medyczne – błędy w leczeniu, ale i w rozpoznaniu

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy medycznej, udzielonej na najwyższym profesjonalnym poziomie, zmierzającej do poprawy jego stanu zdrowia. Dotyczy to zarówno opieki świadczonej w szpitalach, jak i w innych placówkach medycznych. […]

Czytaj dalej

Konsekwencje finansowe jazdy po pijaku – mandat to nie wszystko

Konsekwencje finansowe jazdy po pijaku – mandat to nie wszystko

Okres wakacyjny to czas wzmożonego spożycia napojów alkoholowych. Nierzadko ludzie po spożyciu alkoholu siadają za kierownicę samochodu w przeświadczeniu, że nie zostaną złapani przez Policję i nic złego się nie wydarzy. Niekiedy rzeczywistość bywa jednak inna. Każdy średnio zorientowany obywatel naszego kraju zdaje sobie sprawę, że w przypadku prowadzenia auta po pijaku grozi mu mandat […]

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa 4.0. znosi obowiązek składania wniosków o umorzenie pożyczki

Tarcza antykryzysowa 4.0. znosi obowiązek składania wniosków o umorzenie pożyczki

Zgodnie z nowelizacją ustawy mającej zapobiegać skutkom COVID-19 pożyczka do 5 tyś zł wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Tym samym zniesiony został obowiązek składnia wniosków o umorzenie pożyczki. Urzędy pracy będą samodzielnie weryfikować za pośrednictwem CEiDG czy przedsiębiorca nadal […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy z biurem turystycznym z powodu koronawirusa

Odstąpienie od umowy z biurem turystycznym z powodu koronawirusa

Wiele osób zastanawia się, czy w związku z wykryciem przypadków zarażenia koronawirusem w popularnych krajach turystycznych, istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio wykupionej w biurze podróży wycieczki?  Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy […]

Czytaj dalej