Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Aktualności

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od początku nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.

Zgodnie z art. 22 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zobowiązana się poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dziełom, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenia można dokonać przy użyciu formularza ZUS RUD, który można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).