Skontaktuj się z nami
+48 601 879 622

Aktualności

MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY? OTO JAKIE ŚWIADCZENIA MOGĄ CI PRZYSŁUGIWAĆ

MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY? OTO JAKIE ŚWIADCZENIA MOGĄ CI PRZYSŁUGIWAĆ

Osobie poszkodowanej w wypadku drogowym, w zależności od okoliczności zdarzenia oraz jego skutków, mogą przysługiwać następujące świadczenia:

  • Odszkodowanie – obejmuje koszty leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie (także przez członków rodziny), transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania do potrzeb poszkodowanego, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, zwrot utraconych zarobków
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jako rekompensata pieniężna za cierpienia fizyczne i psychiczne
  • Renta w związku ze zwiększonymi potrzebami poszkodowanego po wypadku, a wynikającymi z leczenia i rehabilitacji – w uzasadnionych przypadkach może zostać skapitalizowana i wypłacona jako jednorazowe świadczenie, może też stanowić wyrównanie różnicy dochodów poszkodowanego w okresie przed i po wypadku (renta uzupełniająca)

Powyższe roszczenia należy kierować do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę – w zdecydowanej większości przypadków jest to ubezpieczyciel sprawcy szkody. Należy jednak pamiętać, że najczęściej kwoty przyznawane przez ubezpieczycieli są zaniżane i nieadekwatne do oczekiwań, a także uzasadnionych roszczeń poszkodowanego. Warto zatem powalczyć o świadczenia współmierne do poniesionej szkody.